SLM Revisjon flyttet i 2018 inn i nyrenoverte kontorlokaler i Lillestrøm sentrum.

Oppdraget startet med en utredning i samarbeid med en ansattgruppe om hvilken kontorløsning som var ønskelig. Det ble gjennomført en god prosess hvor kontorlandskap ble vurdert opp mot cellekontorer.

Det ble gjort store endringer på eksisterende lokaler, alle overflater ble oppgradert, ny fargepalett ble utarbeidet og brukes nå også i firmaets grafiske profil. I tillegg ble planløsning endret med fokus på åpenhet, lys, sosiale soner, kursmuligheter og gode ergonomiske løsninger på alle arbeidsplasser.

Flere prosjekter

SLM Revisjon

Fokus på åpenhet, lys og gode sosiale soner.

Røroshytta

Visningshytte på Norsk Hyttesenter

Lillestrøm Kultursenter

Brukervennlig og intim foajé.

Ragn-Sells

Gjennomgående, tydelig bruk av firmaets farger og profil.